Biocera Light

高千穗 Shirasu-kabe > 产品 > Biocera Light

Biocera Light是一种内墙灰泥,其拥有与Biocera相同的卓越除臭和湿度控制性能,而且厚度也只占涂料厚度的一半,因此这款产品性价比非常的高。 Biocera Light的图像比Biocera的更清晰。

Biocera Light的图片

颜色

颜色种类(总共20种颜色)

 • L-21的图片

  L-21

 • L-22的图片

  L-22

 • L-24的图片

  L-24

 • L-27的图片

  L-27

 • L-29的图片

  L-29

 • L-32的图片

  L-32

 • L-33的图片

  L-33

 • L-34的图片

  L-34

 • L-35的图片

  L-35

 • L-36的图片

  L-36

 • L-37的图片

  L-37

 • L-38的图片

  L-38

 • LB-72的图片

  LB-72

 • LB-73的图片

  LB-73

 • LB-74的图片

  LB-74

 • LB-75的图片

  LB-75

 • LB-76的图片

  LB-76

 • LB-77的图片

  LB-77

 • LB-78的图片

  LB-78

 • LB-79的图片

  LB-79

完成

饰面图案

 • Kotenome的图片

  Kotenome

 • Suchirogote的图片

  Suchirogote

 • Hikizuri的图片

  Hikizuri

 • Wadachi的图片

  Wadachi

 • Arabake的图片

  Arabake

Page Top