Biocera Light

高千穗 Shirasu-kabe > 產品 > Biocera Light

Biocera Light是一種內牆灰泥,其擁有與Biocera相同的卓越除臭和濕度控制性能,而且厚度也只占塗料厚度的一半,因此這款產品性價比非常高。 Biocera Light的圖像比Biocera的更清晰。

Biocera Light的圖片

顏色

顏色種類(總共20種顏色)

 • L-21的圖片

  L-21

 • L-22的圖片

  L-22

 • L-24的圖片

  L-24

 • L-27的圖片

  L-27

 • L-29的圖片

  L-29

 • L-32的圖片

  L-32

 • L-33的圖片

  L-33

 • L-34的圖片

  L-34

 • L-35的圖片

  L-35

 • L-36的圖片

  L-36

 • L-37的圖片

  L-37

 • L-38的圖片

  L-38

 • LB-72的圖片

  LB-72

 • LB-73的圖片

  LB-73

 • LB-74的圖片

  LB-74

 • LB-75的圖片

  LB-75

 • LB-76的圖片

  LB-76

 • LB-77的圖片

  LB-77

 • LB-78的圖片

  LB-78

 • LB-79的圖片

  LB-79

完成

飾面圖案

 • Kotenome的圖片

  Kotenome

 • Suchirogote的圖片

  Suchirogote

 • Hikizuri的圖片

  Hikizuri

 • Wadachi的圖片

  Wadachi

 • Arabake的圖片

  Arabake

Page Top